مراسم تودیع و معارفه معاون امورمالی حوزه‌های علمیه خواهران کشور

شناسه نوشته : 24500

1397/02/06

تعداد بازدید : 185

مراسم تودیع و معارفه معاون امورمالی حوزه‌های علمیه خواهران کشور
مراسم تودیع و معارفه معاون امورمالی حوزه‌های علمیه خواهران کشور در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه معاون اداری مالی حوزه‌های علمیه خواهران کشور در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد‌.

در این مراسم از زحمات آقایان اصغر عبداللهی و احمد استادجعفری، معاون و قائم مقام پیشین اداری مالی حوزه‌های علمیه خواهران کشور تقدیر به عمل آمد. 
در ادامه این مراسم نیز «آقای غلام‌حسین محمدی‌زاده» به‌عنوان معاون جدید اداری مالی حوزه‌های علمیه خواهران کشور منصوب شد.