شرکت مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در همایش علمای مقاومت

شناسه خبر : 51699

1396/07/10

تعداد بازدید : 50

شرکت مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در همایش علمای مقاومت
مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در سفر به لبنان در همایش علمای مقاومت شرکت کرد.